Hendrik Conscience

‘De man die zijn volk leerde lezen’ : het moet de meest succesvolle catchphrase uit de Vlaamse literatuur zijn. Ze slaat natuurlijk op Hendrik Conscience, de schrijver van De leeuw van Vlaanderen. Maar op zijn werk lijkt een dikke stoflaag te liggen. Wie voelt zich nog geroepen om het eraf te blazen? Biograaf Johan Vanhecke is zo’n durver. Hij vertelt een levendig verhaal dat samenvalt met een boeiend stuk Belgische geschiedenis. Van de revolutie in 1830 tot de eerste worstelingen van de Vlaamse Beweging. Zonder de inspanningen van de ‘unionist’ Conscience had deze geschiedenis wellicht heel anders gelopen.


01:39:33 2021-11-28
Conscience wordt benoemd tot ‘Conservator van het Koninklijk Museum van Schilder- en Beeldhouwkunst van België’ en verhuist naar Brussel, naar de ambtswoning van het Wiertzmuseum te Elsene. Maar al meteen slaat het noodlot toe. Zijn twee zonen sterve...
01:43:09 2021-11-22
In Antwerpen organiseren de vrienden een groot afscheidsfeest. Want Conscience wordt arrondissementscommissaris in Kortrijk. Hij moet zich onder andere met de organisatie van de lotingen bezig houden. Enkele dagen na zijn verhuis slaat het noodlot weer t...
01:42:19 2021-11-14
1849 is een vervloekt jaar voor Hendrik Conscience. Hij verliest zijn vriend Door en zijn vader. Op de koop toe wordt zijn dochtertje Machteld erg ziek. En er woedt ook nog eens cholera in Antwerpen. Het gezin trekt voor drie maanden naar de Kempense natu...
01:35:10 2021-11-08
De reputatie van Conscience als schrijver groeit met de dag. Met de publicatie van ‘Wat eene moeder lijden kan’ bewijst hij ook dat hij erg begaan is met de nijpende sociale kwestie, maar het moet gezegd dat Conscience in die jaren toch het meest van ...
01:46:00 2021-11-01
Na zijn legerdienst moet Hendrik van zijn vader werk zoeken. Een studie om voor een ingenieursexamen te slagen mislukt, en hij is verplicht te rusten. Gelukkig want daardoor vindt een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Vlaamse ...