1. 'Geschiedenis mijner jeugd'

Het scheelde niet veel, of er was helemaal geen schrijver die Hendrik Conscience heette. Hij is een ziekelijk kind dat altijd binnen moet blijven, en een raaf houdt hem gezelschap. Maar gelukkig keert het tij en na de verovering van Antwerpen in 1830 gaat Hendrik zelfs in het leger. Tijdens een verlof brengt hij een paar dagen door in het gezelschap van zijn vriend Jan De Laet. En die opent zijn ogen voor een heel nieuwe wereld, die van het kunstenaarsbestaan. Hij wil dichter worden!