3. De Vlaamse zaak!

De reputatie van Conscience als schrijver groeit met de dag. Met de publicatie van ‘Wat eene moeder lijden kan’ bewijst hij ook dat hij erg begaan is met de nijpende sociale kwestie, maar het moet gezegd dat Conscience in die jaren toch het meest van al wakker ligt van de Vlaamse zaak. En belangrijke stap voorwaarts wordt genomen in 1840 met een initiatief dat uitgaat van Gent. Daar wordt een petitionnement opgesteld, waarin voor het eerst klaar en duidelijk Vlaamse eisen worden gesteld.