Hunajapurkki

Kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja pienten lasten äitiä keskustelevat kasvatustieteellisistä teemoista tieteen ja käytännön näkökulmasta. Kuinka auttaa lasta oppimaan kieltä, motoriikkaa ja tunnetaitoja? Millainen on aikuisen rooli lapsen kasvun ja kehityksen rinnallakulkijana? Tervetuloa Hunajapurkkiin! Kuvitus: Aleksi Vehmassalo Instagram: @hunajapurkkipodcast sähköposti: [email protected]

00:58:35 2021-10-14
Tässä jaksossa keskustellaan pienten lasten keskuudessa tapahtuvasta kiusaamisesta. Kiusaaminen nostaa meille aikuisille tunteet pintaan ja onkin hyvä pysähtyä miettimään, kuinka suojelemme kaikkia lapsia kiusaamiselta ja kiusaamisen toimintamallei...
01:08:38 2021-09-30
Tässä jaksossa jatkamme keskustelua leikistä yhdessä Marjatta Kallialan kanssa. Marjatta on varhaiskasvatuksen dosentti, joka on tehnyt pitkän ja merkittävän uran varhaiskasvatuksen parissa. Jaksossa keskustellaan yksin leikkimisestä, leikin ja ta...
00:56:31 2021-09-16
Hunajapurkkipodcast sukeltaa tällä kertaa leikin maailmaan. Pyrimme keskustelussa avaamaan leikin ensisijaisen tärkeää merkitystä lapsen kasvulle ja kehitykselle. Leikillä lapsi luo pohjaa ajattelulle, tunteille ja koko elämälle. Mikä kaikki onk...
01:09:06 2021-09-02
Mitä haluaisimme kertoa vanhemmille varhaiskasvatuksesta? Tässä jaksossa se selviää: avaamme sitä, miten varhaiskasvatus eroaa päivähoidosta, keitä siellä työskentelee, miksi lasten vasuja tehdään ja mikä niiden merkitys on työn suunnittelu...
01:03:21 2021-06-25
Tämän kertaisessa Hunajapurkkijaksossa keskustellaan mentalisaatiosta. Mentalisaatio on keino pysähtyä miettimään omaa mieltä ja myös ymmärtää lapsen ajatuksia. Miten tätä taitoa voidaan kehittää kasvattajana ja muutenkin eri ihmisuhteissa?...
01:10:38 2021-06-17
Tässä jaksossa pureudutaan lapsen itsesäätelyn kehitykseen, mihin itsesäätelyä tarvitaan ja miksi se on niin tärkeää. Millaista tietoa Dunedin pitkittäistutkimus on antanut lapsen itsekontrollin yhteydestä aikuisiän hyvinvointiin? Miten saada...
01:01:26 2021-06-10
Jaksossa keskustellaan kielenkehityksen eri vaiheista ikäkausittain varhaisvuosina sekä siitä, millaisia keinoja on tukea lapsen puheen ja ymmärtämisen taitoja päivittäisessä arjessa. Millaisia yksilöllisiä eroja lapsilla on ja milloin on syytä...
00:57:56 2021-06-03
Ensimmäisessä Hunajapurkin jaksossa keskustellaan positiivisesta pedagogiikasta. Positiivisessa pedagogiikassa keskitytään hyvän vahvistamiseen ja kehittämiseen. Jakson keskustelussa avataan mm. sitä, miten positiivinen kasvatus näkyy arjessamme, ...
00:05:15 2021-05-31
Tässä jaksossa kerromme itsestämme ja podcastin sisällöstä Tervetuloa Hunajapurkkiin! :)