PODCAST

Marketing Rezo Sosyal

Ou ta renmen itilize rezo sosyal yo pou w grandi biznis ou ak enfliyans ou ? Gaetan Casseus, sètifye nan Marketing Rezo Sosyal, Chak semèn ap pataje estrateji solid e fè entèvyou ak ekspè k ap ede w jwenn rezilta w swete yo sou Rezo Sosyal yo. Si w son moun k ap itilize rezo sosyal yo pou fè biznis e grandi enfliyans ou, Podkas sa se pou ou. Powered by My Streetlabs

Marketing Rezo Sosyal

Episodes

You can listen episodes under the area!


Cedrick komanse dizay nan lane 2017, men moun komanse konnen l tout bon nan fen lane 2019.

Li se grafis Akolad Creations, epi li travay an freelance tou.

Cedrick gen experience nan social media ads, conception cover pou mizik, li fè logo, flyer aktivite kiltirèl.

Li fè Jesyon page Fb/ig pou kliyan pesonèl li tou. Li gen yon bon eksperyans nan sa ki gen rapò ak dizay Carousel, li fè plis pase 60 deja.

Nan epizod sila, nou touche pwen sa yo :

 • Konsèy pou moun ki ta renmen vin Graphic Designer ?
 • Resous k ap ede w design pi byen
 • Enpòtans Carousel sou Instagram
 • Prensip pou w dizay bon Carousel Pou Instagram
 • Estrateji k ap ede w grandi paj Instagram ou
 • Koman pou w dizay bon Cover pou Carousel ou yo
 • Enpòtans SAVE sou Instagram

Konekte ak Cedrick sou Instagram nan lyen sa:  
https://www.instagram.com/ikon_grafik/

Gael Beauboeuf se yon pasyone de teknoloji ki fondé Koze Teknoloji ak Teknolojik Podcast, kote li pataje kontni enteresan sou teknoloji. Li se yon IT specialist. 

Nan epizod sa, nou pale sou LinkedIn Marketing.

Nou touche pwen enteresan sa yo: 

 • Evolisyon LinkedIn ak Update li yo 
 • Enpòtans LinkedIn nan marketing rezo sosyal jounen jodia 
 • Etap kle pou w kreye yon bon pwofil LinkedIn 
 • Koman biznis ka itilize linkedIn 
 • Koman w jwenn nouvo kliyan/job sou LinkedIn 

Konekte ak Gael Beauboeuf sou LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/gbeauboeuf/

Mélissa Jeanty se yon kreyatif ayisyen ki te konn ap prete kamera nan  men fotograf li te konn rankontre lè l te pi jèn, epi ki vin ap evolye  jodi a kòm fotograf/videyograf, epi dizaynè. 

Pasyon li se kreye bèl  kontni sou entènèt e pou kliyan li yo, yon fason pou ede moun nan  kominote l, epi tou fè Bondye plezi.

Nan epizod sila, men kèk pwen enteresan nou touche :

 • Koman Mel te kòmanse pakou kreyatif li 
 • Poukisa li enpòtan pou Instagram ou dekri kiyès ou ye 
 • Astis pou w kreye IG Polls ki kreye angajman ak odyans ou
 • Koman pou w Byen prezante paj Instagram ou
 • Enpòtans Caption sou Instagram e kòman pou w pa janm manke ide Caption
 • Yon fòmil pou w kreye IG Story moun anvi gade
 • Estrateji pou w jwenn nouvo kliyan sou Instagram

Konekte ak Mel Jeanty:
Instagram: instagram.com/meljeanty
Website: www.meljeanty.com

Storm Jean, Self-taught Graphic Designer, ki spesyalize l nan kreyasyon kontni pou rezo sosyal yo, retouching photo, logo, poster design. 

Li se Content Director Haiti Brand.

Nan epizod sa, nou touche pwen sa yo:

 • Koman Stormish te komanse Graphic Design ?
 • Wòl dizay nan marketing rezo sosyal ?
 • Konsèy pou w byen itilize koulè pou brand, biznis ou sou rezo sosyal yo ?
 • Prosesis kreyativ Jean Stormish lè l ap kreye Dizay ?
 • Ki prensib baz pou w kreye bèl dizay pou rezo sosyal yo e ki erè ou souvan moun yo fè ?
 • Ki estil kontni ki mache plis sou Instagram ?
 • Koman w kreye kontni ki Catchy/atiran sou Instagram
 • Estrateji pou w jwenn nouvo kliyan Instagram ?

Konekte ak Storm Jean Sou instagram:
instagram.com/jeanstormish

Jean Luc Dufresne, yon jèn ki fè etid Kominikasyon ak relasyon piblik.  Se yon rédacteur web ki gen atik nan plizyè medya, li metrize divès metòd ekriti. W ap jwenn Janlik nan domèn Kominikasyon, marketing ak teknoloji. Men jodi a nou pale avè l sou Content writing, youn nan displin ki reyini pifò nan konpetans li yo. Ki enpòtans ekri/ copywriting genyen pou yon moun k ap itilize rezo sosyal yo pou biznis li ? koman n ka ekri Tweet ki jwenn angajman? Erè moun yo souvan fè lè y ap ekri kontni sou Rezo Sosyal ? Kisa k fè yon bon caption e koman nou ka ekri youn lè n pibliye kontni ? Top estrateji / taktik pou n ekri bon kontni pou Rezo Sosyal yo / ni pou Instagram Carousel tou Kisa k fè yon Bon Call to action ? Koman pou n kenbe odyans lan lè n ekri kontni ak tout distraksyon ki genyen yo ? Konekte ak Jean Luc sou Instagram: https://www.instagram.com/sejanlikwi/Anne Marjorie René se yon kretyen, edikatris, antreprenè ak “ visual storyteller “ ki itilize platfòm Instagram Li pou l rakonte istwa de Ayiti e pou l kreye opòtinite pou kreyatif Ayisyen. 

Li konbine pasyon l pou devlopman ekonomik ak talan Li genyen poul vann poul konekte kreyatif yo ak kliyantèl sib yo.

Nan epizod sila, nou touche pwen sa yo :

 • Koman Anne Marjorie te kòmanse sou Instagram 
 • Eske Marjorie konsidere tèt kòm yon Influencer sou Instagram
 • Koman Marjorie Rive Grandi odyans li sou Instagram 
 • Creative process Marjorie lè l ap fè post sou Instagram 
 • Konsèy pou moun ki ta renmen pran auto portrait 
 • Consistency Challenge sou Instagram 
 • Enpotans pou biznis gen pwop kay pa yo sou entenet la
 • Top 3 leson ou aprann kom kreyatè kontni sou Instagram 

Konekte ak Anne Marjorie sou Instagram nan lyen sa:
https://www.instagram.com/annemarjorie_/

Si w apresye epizod la, sonje pataje ak zanmi w.

Beatrice Celestin gen plis ke 18 lane eksperyans nan Graphic Design e li ranpote plizyè gran pri nan domèn lan. Digital Marketer, li pataje konsèy sou Marketing an liy. Li se Fondatè Twixcism. 

Li se Co-Host The Social Media Talk Show ak Carel Pedre.

Nan epizod sila, nou touche pwen sa yo:

 • Koman Beatrice te komanse karyè l nan Graphic Design ak Marketing
 • Koman pou w chwazi platfom rezo sosyal pou biznis ou
 • Poukisa angajman enpòtan sou rezo sosyal yo
 • Enpak MIA mode sou kont Instagram ou
 • Konsèy pou w kreye bon kontni sou Instagram
 • Koman yon moun ka kreye visually compelling content on Instagram
 • Top estrateji yon moun ka itilize pou grandi kont Instagram li òganikman ( Organic Growth)
 • Ki diferan fason yon moun ka vin yon Instagram Influencer
 • Ki diferan fason yon moun ka monetize kont Instagram li

Ou ka konekte ak Beatrice Celestin sou instagram nan lyen sa:
www.instagram.com/twixcism

Si w apresye epizod la, pataje ak zanmi w ou konnen k ap bezwen l.


Si w ap itilize rezo sosyal yo, ou ka tande pale de nouvo rezo sosyal sa ki rele Clubhouse. Ou gen dwa ap poze tet ou kestyon sou li.

Nan epizod sila, Nou pale de Clubhouse.

Nou touche pwen sa yo :

 • Kisa Clubhouse ye 
 • Koman pou w gen yon kont Clubhouse
 • Ki opotinite ki gen sou Clubhouse
 • Diferans Clubhouse de lot rezo sosyal yo
 • Koman Kervens te rive fe $ 1200 US pou biznis li sou Clubhouse

ak lot anko.

Konekte ak Kervens sou Instagram nan lyen sa:
www.instagram.com/s.veur

Nan epizod sila, nou gen onè resevwa Youri JP, Espesyalis nan Marketing ki gen plizyè lane eksperyans, Antreprenè, CEO JP Media Group ak Ayiti Fitness. Youri Fonde Haiti Digital Marketing Summit.

Nou touche pwen sa yo:

 • Kote pasyon Youri gen pou Marketing lan soti 
 • Kisa Haiti Digital Marketing Summit ye
 • Opotinite Rezo Sosyal ofri Biznis 
 • Konsa pou moun ki ta renmen vin Influencer sou Rezo Sosyal yo
 • Koman w ka vann apati Istwa w sou Rezo Sosyal yo
 • Top 3 Estrateji Marketing Rezo Sosyal

Si w apresye epizod la, pataje ak zanmi w. 

Certil Remy se yon pwogramè ki pasyone nan pataje konesans li ak tout moun. Li gen yon chanèl Youtube ki gen anviwon 12000 abone kote l ap ede jenn yo konprann teknoloji ak fè lajan sou entenèt la.

Certil Remy gen yon fomasyon tou sou koman pou w vin yon pwofesyonèl sou Youtube Pou fè lajan.

Nan epizod sila, nou touche pwen sa yo:

 • Koman Certil Remy te komanse sou Youtube 
 • Avantaj ak opotinite ki gen sou Youtube 
 • Pwosesis pou Certil Remy de soti de 0 a 12000 abone sou Youtube
 • Sa w dwe fè avan ou kreye yon chanèl Youtube
 • Chwazi yon bon Non pou Chanèl Youtube ou 
 • Konsey pou w Optimize Chanèl Youtube ou
 • Estrateji Pou w Grandi Paj Youtube ou
 • Tout Fason w ka monetize Chanèl Youtube ou

ak Anpil lot anko.