N-VA

De stem van de werkende, sparende en ondernemende Vlaming.


21:39:27 2021-11-29
In de achtste en laatste aflevering van de podcastreeks ’20 jaar N-VA’ zijn Jan Jambon en Peter De Roover de gasten van Mark Demesmaeker. Ze vertellen hoe ze de jaren beleefden sinds de val van de federale regering-Michel. Opvallend: hun analyse komt ...
21:44:24 2021-11-22
In de zevende aflevering van de podcastreeks ’20 jaar N-VA’ keren we met Sophie De Wit en Theo Francken terug naar het jaar 2018. Een jaar in het teken van gemeenteraadsverkiezingen, maar vooral overschaduwd door de val van de Zweedse regering-Michel ...
21:42:16 2021-11-15
Vechten tegen het systeem In de zesde aflevering van de podcastreeks ’20 jaar N-VA’ voeren Anneleen Van Bossuyt en Sander Loones ons terug naar het jaar 2014. Nadat de partij in haar confederalismecongres de institutionele puntjes op de i zet, wint z...
21:37:49 2021-11-08
In de vijfde aflevering van de podcastreeks ’20 jaar N-VA’ vertellen Valerie Van Peel en Piet De Zaeger over de hectische campagne in de aanloop naar de vervroegde verkiezingen in juni 2010. Nadat de regering-Leterme valt over de splitsing van BHV zet...
21:41:47 2021-11-01
In de vierde aflevering van de podcastreeks ’20 jaar N-VA’ vertellen Liesbeth Homans en Philippe Muyters over de succesvolle stembusslag in 2009, de eerste in een indrukwekkende reeks. In de daaropvolgende jaren schudt de N-VA het amateuristische van ...

21:38:00 2021-10-18
In de tweede aflevering van de podcastreeks ’20 jaar N-VA’ blikken Frieda Brepoels en Nico Moyaert terug op het verkiezingsjaar 2003. Debacle, opdoffer, bittere pil, u hoort het allemaal in deze aflevering. Na de verkiezingen staat de N-VA voor een ex...
21:37:46 2021-10-11
Zomer 2001 struikelt de Volksunie over het Lambermontakkoord en het onvermogen van de partijtop om nog te geloven in een democratische, Vlaams-nationalistische politieke partij. Uit de assen van de VU verrijst de N-VA, de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Als d...
21:16:07 2021-09-23
Het slotwoord van N-VA-voorzitter Bart De Wever op de academische zitting, die kaderde in een reeks evenementen naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van de partij.
21:08:24 2021-09-17
In zijn toespraak schetste de N-VA-voorzitter het beeld van een verantwoordelijk Vlaanderen dat helaas gevangen zit in de nefaste Belgische realiteit. Bart De Wever had het enerzijds over de coronabeperkingen: “Het zou niet fair zijn dat Vlaanderen, doo...