PODCAST

Näkökulmia ihmiskeskeisyyteen

Näkökulmia ihmiskeskeisyyteen -podcastissa syvennytään siihen, mistä ihmiskeskeisyydessä on kyse. Lähestymme ihmiskeskeisyyttä eri näkökulmista mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Podcast on osa AuroraAI-tekoälyohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda entistä paremmat edellytykset sille, että ihminen löytää tarvitsemansa palvelut elämän eri tapahtumissa ja tilanteissa. Ohjelmassa kehitetään mahdollistavaa teknologiaa, toimintamalli ja edistetään oppimista ja osaamista. AuroraAI:n visiona on ihmiskeskeinen, tekoälyä hyödyntävä yhteiskunta. Ohjelmaa ohjaa ja rahoittaa valtiovarainministeriö. Lue lisää AuroraAI-tekoälyohjelmasta: https://vm.fi/tekoalyohjelma-auroraai

Näkökulmia ihmiskeskeisyyteen

Episodes

You can listen episodes under the area!


Mitä ihmiskeskeinen tekoäly tarkoittaa? Tässä jaksossa kuulet, miten ihmisnäkökulma otetaan huomioon tekoälysovellusten kehittämisessä, miksi sosiaalinen konteksti on tärkeä tekoälyn soveltamisessa ja mitä tekoälynvastuullisuudella ja läpinäkyvyydellä voidaan tarkoittaa. Keskusteluissa pohditaan myös sitä, miten tekoäly vaikuttaa ihmisen toimijuuteen ja autonomiaan.Onko tekoäly tukemassa meitä ihmisiä vai korvaamassa meidät? Pitääkö kaikkien ymmärtää, mistä tekoälyssä on kyse? Kuulet myös jakson aikana, mitä ajatuksia tekoäly herättää tavallisissa kaupunkilaisissa kesäisenä aamupäivänä Helsingin keskustassa.  

Mitä digitalisaatio oikeastaan tarkoittaa ja miksi sen yhteydessä puhutaan ihmiskeskeisyydestä?

Kuulemme tässä jaksossa, miltä digitalisaatio näyttää asunnottoman näkökulmasta. Pohdimme, mitä pitäisi tehdä, jotta ihmiskeskeisyys toteutuisi yhteiskunnassa nykyistä paremmin. Keskustelemme siitä, peittoaako digitalisaation hyödyt sen haitat. Ja mitä tulisi ajatella koronapandemian yhteydessä otetusta digiloikasta – loikkivatko kaikki samaan tahtiin? Onko digitalisaatiokehitys asia, johon voimme vaikuttaa?

Selvitettiin myös katugallupilla, mitä ajatuksia sana digitalisaatio tavallisissa helsinkiläisissä herättää, mitä digipalveluja he käyttävät ja miten he sen arjessaan kokevat.